Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma

H. Çağatay KARABIYIK, Mahmut Nevfel ELGÜN

Çalışma, pazarlama tekniğine yeni bakış açısı getirecek şekilde yoğun emek ve özveri ile gerçekleştirilmiş olup, işletmecilik bilim dalında, ülkemiz adına şükranla kabul edilen, bilimsel yapı ve uygulamaya katkı sağlayacak bir eser ortaya konulmuştur. Çalışmamızda, ana konu olarak Merchandising ve diğer değişkeni olan Çıpalama Teorisi kombine edilerek inter-disipliner bir çalışma ortaya konmuştur. Günümüzde yeni bir şeyler söylemek, klasik metotların ötesine geçmek inter-disipliner yaklaşımlar tarafından geliştirilmiş pazarlama yöntemlerini uygulamak gerekmektedir. Pazarlama yöntemlerini psiko-sosyo-ekonomik anlamda haktan yana bir farkındalık oluşturmaya yönlendirmek niyetiyle kitabımızın; okurlarımıza, ülkemize ve insanlığa faydalı olmasını diliyoruz


Kitap Adı : Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ISBN : 978-605-70386-4-7
Yazar : H. Çağatay KARABIYIK, Mahmut Nevfel ELGÜN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 232
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Kurumlarda Değerler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Medıcal and Aromatıc Plants
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selefilik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Konya Mutfak Kültürü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 1
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitimde Dijitalleşme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Ceride-i Rüsûmiye
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Mevlana ve İslam
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eğitim Araştırmaları-2023
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Karamanoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
MUTUN VADİHA 2
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kürt Tarihi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI BELAGAT
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eğitim Araştırmaları 2022
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijitalleşme ve Yönetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hile ve İç Denetim
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Şehir ve Âlimleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
The Rise Of Populism
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İstihbarat Araştırmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Armağan Kültürü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yöresel Çorba Tarifleri
SARF BİLGİSİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Medya Tartışmaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ANLATIMLI ARAPÇA
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dondurma ve Sorbe
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kamus-ı Teşrih
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler