Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma

H. Çağatay KARABIYIK, Mahmut Nevfel ELGÜN

Çalışma, pazarlama tekniğine yeni bakış açısı getirecek şekilde yoğun emek ve özveri ile gerçekleştirilmiş olup, işletmecilik bilim dalında, ülkemiz adına şükranla kabul edilen, bilimsel yapı ve uygulamaya katkı sağlayacak bir eser ortaya konulmuştur. Çalışmamızda, ana konu olarak Merchandising ve diğer değişkeni olan Çıpalama Teorisi kombine edilerek inter-disipliner bir çalışma ortaya konmuştur. Günümüzde yeni bir şeyler söylemek, klasik metotların ötesine geçmek inter-disipliner yaklaşımlar tarafından geliştirilmiş pazarlama yöntemlerini uygulamak gerekmektedir. Pazarlama yöntemlerini psiko-sosyo-ekonomik anlamda haktan yana bir farkındalık oluşturmaya yönlendirmek niyetiyle kitabımızın; okurlarımıza, ülkemize ve insanlığa faydalı olmasını diliyoruz


Kitap Adı : Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ISBN : 978-605-70386-4-7
Yazar : H. Çağatay KARABIYIK, Mahmut Nevfel ELGÜN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 232
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

MUTUN VADİHA 2
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Ramazanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
SARF BİLGİSİ
MUTUN VADİHA 1
Şehir ve Âlimleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ANLATIMLI ARAPÇA
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Karamanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitimde Dijitalleşme
Konya Mutfak Kültürü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
HIVAR VADİH
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kurumlarda Değerler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
The Rise Of Populism
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kamus-ı Teşrih
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
LUĞATİ'L-ARABİYYE
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı