Orta Doğu'da Din ve Medeniyet

Dr. Öğr. Ü. Aytekin ŞENZEYBEK, Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN, Arş. Gör. Dr. Sümeyye SAYĞIN

Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Orta Doğu; politik, kültürel ve ekonomik özellikleri ile tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. İlk çağlardan itibaren Doğu ve Batı arasındaki ekonomik, dinî ve kültürel transferde köprü vazifesi olan bu bölge; aynı zamanda pek çok din ve medeniyete de yaşam alanı oluşturmuştur. Orta Doğu, tarih boyunca gerek süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar gerekse bölgesel ve küresel anlamdaki güç mücadeleleri sebebiyle uluslararası siyasetin de ilgi odağı olmuştur. Bu nedenle Orta Doğu gibi kendine has dinamiklere sahip olan bir bölgeyi kavramak için sadece tek bir disiplinle hareket etmek yeterli olmayacaktır. Batı’da üretilen teorik birikimin yanı sıra bölgenin tarihsel, kültürel ve dinî birikiminin kapsayıcı bir şekilde ele alınması bölgeyi kavrayabilmek açısından daha isabetli olacaktır.

Farklı ülkelerden seçkin araştırmacıların katkıları ile hazırlanan olan bu kitap, medeniyetlerin ve semavî dinlerin beşiği olan Orta Doğu’da “Din ve Medeniyet” konusuna odaklanmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda Orta Doğu; Dinler, İnançlar, Mezhepler, Tarikatlar gibi dinî temaların yanı sıra Siyaset ve İktidar, Hak ve Özgürlükler, Sanat, Mimarî, Dil ve Edebiyat, Tarih, Felsefe ve Ahlâk gibi kültürel temalar bakımından da
ele alınmıştır.


Kitap Adı : Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ISBN : 978-625-8080-39-1
Yazar : Dr. Öğr. Ü. Aytekin ŞENZEYBEK, Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN, Arş. Gör. Dr. Sümeyye SAYĞIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 762
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Karamanoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
The Rise Of Populism
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
HIVAR VADİH
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Turizm Rehberi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İslamofobi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Eşrefoğulları Kitabı
SARF BİLGİSİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
Şehir ve Âlimleri
Ramazanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yöresel Çorba Tarifleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitimde Dijitalleşme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
MUTUN VADİHA 2
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kurumlarda Değerler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selefilik
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ANLATIMLI ARAPÇA
Kamus-ı Teşrih
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ceride-i Rüsûmiye
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
Medıcal and Aromatıc Plants
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İstihbarat Araştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Mutfak Kültürü