Orta Doğu'da Din ve Medeniyet

Dr. Öğr. Ü. Aytekin ŞENZEYBEK, Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN, Arş. Gör. Dr. Sümeyye SAYĞIN

Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Orta Doğu; politik, kültürel ve ekonomik özellikleri ile tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. İlk çağlardan itibaren Doğu ve Batı arasındaki ekonomik, dinî ve kültürel transferde köprü vazifesi olan bu bölge; aynı zamanda pek çok din ve medeniyete de yaşam alanı oluşturmuştur. Orta Doğu, tarih boyunca gerek süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar gerekse bölgesel ve küresel anlamdaki güç mücadeleleri sebebiyle uluslararası siyasetin de ilgi odağı olmuştur. Bu nedenle Orta Doğu gibi kendine has dinamiklere sahip olan bir bölgeyi kavramak için sadece tek bir disiplinle hareket etmek yeterli olmayacaktır. Batı’da üretilen teorik birikimin yanı sıra bölgenin tarihsel, kültürel ve dinî birikiminin kapsayıcı bir şekilde ele alınması bölgeyi kavrayabilmek açısından daha isabetli olacaktır.

Farklı ülkelerden seçkin araştırmacıların katkıları ile hazırlanan olan bu kitap, medeniyetlerin ve semavî dinlerin beşiği olan Orta Doğu’da “Din ve Medeniyet” konusuna odaklanmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda Orta Doğu; Dinler, İnançlar, Mezhepler, Tarikatlar gibi dinî temaların yanı sıra Siyaset ve İktidar, Hak ve Özgürlükler, Sanat, Mimarî, Dil ve Edebiyat, Tarih, Felsefe ve Ahlâk gibi kültürel temalar bakımından da
ele alınmıştır.


Kitap Adı : Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ISBN : 978-625-8080-39-1
Yazar : Dr. Öğr. Ü. Aytekin ŞENZEYBEK, Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN, Arş. Gör. Dr. Sümeyye SAYĞIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 762
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hile ve İç Denetim
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Medya Tartışmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
The Rise Of Populism
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
MUTUN VADİHA 2
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Eğitimde Dijitalleşme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İstihbarat Araştırmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitim Araştırmaları-2023
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ANLATIMLI ARAPÇA
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Eğitim Araştırmaları 2022
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Şehir ve Âlimleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme ve Yönetim
Kurumlarda Değerler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ANLATIMLI BELAGAT
Selefilik
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kamus-ı Teşrih
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Karamanoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medıcal and Aromatıc Plants
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
MUTUN VADİHA 1
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kürt Tarihi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
HIVAR VADİH
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dondurma ve Sorbe
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
SARF BİLGİSİ
Konya Mutfak Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Armağan Kültürü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sâhib Ata Araştırmaları