İletişimde Stratejik Yaklaşımlar

Dr. Öğr. Üyesi A. Mücahid ZENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Faruk YAZAR

Günümüzde iletişim sürecinin yönetilmesinde strateji kilit bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler, organizasyonlar, devletler iletişimin stratejik bir şekilde yönetilmesine daha fazla önem vermektedir. Bu çalışma iletişimi stratejik olarak ele almanın önemine vurgu yaparak, karmaşıklaşan iletişim süreçlerinin yönetimine disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirmeye çalışmaktadır. Çalışma, akademisyenler, öğrenciler ve uygulamacılar için başvuru kitabı olması amacı ile hazırlanmıştır. Kitap, göstergebilim, reklam, siyasal iletişim, kamu diplomasisi, yeni medya ve etik gibi alanlardan, değerli akademisyenlerin katkıları ile kaleme alınmıştır.


Nom du livre : İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
ISBN : 978-625-6960-69-5
Auteur : Dr. Öğr. Üyesi A. Mücahid ZENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Faruk YAZAR
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 124
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
MUTUN VADİHA 2
Dondurma ve Sorbe
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
HIVAR VADİH
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Eğitim Araştırmaları-2023
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ANLATIMLI ARAPÇA
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Medya Tartışmaları
Karamanoğulları Beyliği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Mutfak Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İslamofobi
Dijitalleşme ve Yönetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Mevlana ve İslam
Hile ve İç Denetim
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sâhib Ata Araştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ceride-i Rüsûmiye
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uygulamalı Hayvan Islahı
SARF BİLGİSİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kürt Tarihi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Armağan Kültürü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İstihbarat Araştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hegemonya Karşı Hegemonya
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Selefilik
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Ramazanoğulları Beyliği
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kamus-ı Teşrih
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Şehir ve Âlimleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Kurumlarda Değerler
Konya Turizm Rehberi
The Rise Of Populism
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitim Araştırmaları 2022
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi