Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar

Doç. Dr. Sinem EYÜBOĞLU, Doç. Dr. Ercan ÇİÇEK

    Dijitalleşme kavramı günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal gelişmenin temel unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Hızla gelişen dijital dünyada işletmeler hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ortaya çıkan bu yeni dijital çağda başta işletmeler olmak üzere pek çok kurumun değişim ve dönüşüm faaliyetlerini hızla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dünya genelinde teknolojik ürün ve hizmetlerin gelişimi dijitalleşme sürecini ve dijital bir çağı başlatmıştır. İçinde bulunduğumuz bu dijital çağda pek çok sektörü derinden etkileyen dönüştüren ve değiştiren dijitalleşme süreci işletme ve ekonomi alanını da derinden etkilemiştir.
    Dijital çağda işletme ve ekonomi alanında güncel konular hakkında araştırmalar içeren bu kitap 10 bölümden oluşmaktadır. Kitapta dijital çağda ekonomide vergilendirme sorunları, kripto paralar ve siber güvenlik, konut piyasası, dijitalleşmenin sektörlere etkisi, dijitalleşme yönetimi, kredi kartı kullanımı, tüketici davranışları, muhasebe ve denetim standartları, metaverse ile ilgili konular bulunmaktadır. Kitabın dijitalleşme konusuna ilgi duyan ve işletme ile ekonomi alanında çalışan akademisyenlere, iş dünyasına, politika yapıcılara ve öğrencilere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 


Nom du livre : Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ISBN : 978-625-6960-24-4
Auteur : Doç. Dr. Sinem EYÜBOĞLU, Doç. Dr. Ercan ÇİÇEK
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 256
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Armağan Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sâhib Ata Araştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hegemonya Karşı Hegemonya
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hile ve İç Denetim
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Medya Tartışmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İslamofobi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 1
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mevlana ve İslam
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Eşrefoğulları Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ramazanoğulları Beyliği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ANLATIMLI BELAGAT
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
HIVAR VADİH
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitimde Dijitalleşme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kürt Tarihi
The Rise Of Populism
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Kurumlarda Değerler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İstihbarat Araştırmaları
Kamus-ı Teşrih
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Şehir ve Âlimleri
MUTUN VADİHA 2
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eğitim Araştırmaları-2023
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Selefilik
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijitalleşme ve Yönetim
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dondurma ve Sorbe
Medıcal and Aromatıc Plants
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
SARF BİLGİSİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Ceride-i Rüsûmiye
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku