Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı

Prof. Dr. Mehmet TEKEREK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖK, Öznur Şifa AKÇAM, Öğr. Gör.Hamza AYDEMİR

Robot İşletim Sistemi, Robot kontrolü için ortak bir platform oluşturmak üzere geliştirilen bir meta işletim sistemidir. Robot sistemlerin yaygınlaşması robot kontrolüne yönelik yazılımların geliştirilmesinin de önünü açmıştır. Ortak bir platform olarak ROS bu konuda öncü olarak kabul edilebilir. Bu kitap, ROS'un otonom mobil robotların yönetiminde kullanımına yönelik, kurulumdan uygulamaya bir kaynak kitap olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Otonom Mobil Robotların ROS ile yönetilmesi algoritma ve programlama örnekleri ile ele alınmıştır. Ayrıca, TurtleBot3 ve AutoRace görevlerine algoritma ve uygulama düzeyinde yer verilmiştir. ROS ve TurtleBot3 ayrı ayrı simülasyon ve gerçek dünya senaryoları ile sunulmuştur.


Nom du livre : Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ISBN : 978-625-8080-86-5
Auteur : Prof. Dr. Mehmet TEKEREK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖK, Öznur Şifa AKÇAM, Öğr. Gör.Hamza AYDEMİR
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 154
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
SARF BİLGİSİ
Konya Turizm Rehberi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dondurma ve Sorbe
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
MUTUN VADİHA 2
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI ARAPÇA
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Armağan Kültürü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Sâhib Ata Araştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kurumlarda Değerler
Selefilik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İstihbarat Araştırmaları
Kamus-ı Teşrih
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
HIVAR VADİH
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hile ve İç Denetim
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Eşrefoğulları Kitabı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Eğitimde Dijitalleşme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
MUTUN VADİHA 1
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ANLATIMLI BELAGAT
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme ve Yönetim
The Rise Of Populism
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları-2023
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Medya Tartışmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Yaşam ve Kadın
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Şehir ve Âlimleri
İslamofobi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)