Kudüs’te Kazı (1908-1912)

Doç. Dr. Seyit TAŞER

Geçmişte yaşanmış hiçbir hadisenin tarihin derinliklerinde kaybolup gideceği düşünülemez. Bu gelişmelere yön verenlerin tarihsel süreçte nasıl anılacağı devlete ve millete olan bağlılıkları ve katkıları ile ölçülür. Bazen yaşadığı dönemde kıymeti bilinemeyen tarihi şahsiyetler olsa da, bunlar için hakikat neyse bir gün ortaya çıkar. Hakkı söyleyebilmek, haktan yana olabilmek her devirde çeşitli zorlukları da omuzlamak anlamına gelir. Ancak bu zorlukları omuzlayabilenler tarihin altın sayfalarına nakşedilir. Fikir ve uygulamaları gönüllere ve ruhlara tesir etmeyi sürdürür. Yanlış kararlar alıp bunları icra edenler ise unutulmaya mahkûm olmuşlardır. Bu kitap, siyasi alanda padişah otoritesinin zayıfladığı, yeni bir idari sürece geçildiği II. Meşrutiyet döneminde İngilizlere Kudüs’te, kutsal mekânlarda verilen kazı izni ile ilgili hatalı karar ve uygulamaların tarihe yansımalarını ele alır.


Nom du livre : Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ISBN : 978-625-8080-52-0
Auteur : Doç. Dr. Seyit TAŞER
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 90
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selefilik
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Eğitimde Dijitalleşme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
SARF BİLGİSİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sosyal Yaşam ve Kadın
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Mevlana ve İslam
HIVAR VADİH
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Karamanoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Medıcal and Aromatıc Plants
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kürt Tarihi
Şehir ve Âlimleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sâhib Ata Araştırmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ceride-i Rüsûmiye
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Yöresel Çorba Tarifleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Mutfak Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Turizm Rehberi
Dondurma ve Sorbe
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İstihbarat Araştırmaları
Medya Tartışmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 2
The Rise Of Populism
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitim Araştırmaları 2022
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği