Orta Doğu'da Din ve Medeniyet

Dr. Öğr. Ü. Aytekin ŞENZEYBEK, Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN, Arş. Gör. Dr. Sümeyye SAYĞIN

Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Orta Doğu; politik, kültürel ve ekonomik özellikleri ile tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. İlk çağlardan itibaren Doğu ve Batı arasındaki ekonomik, dinî ve kültürel transferde köprü vazifesi olan bu bölge; aynı zamanda pek çok din ve medeniyete de yaşam alanı oluşturmuştur. Orta Doğu, tarih boyunca gerek süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar gerekse bölgesel ve küresel anlamdaki güç mücadeleleri sebebiyle uluslararası siyasetin de ilgi odağı olmuştur. Bu nedenle Orta Doğu gibi kendine has dinamiklere sahip olan bir bölgeyi kavramak için sadece tek bir disiplinle hareket etmek yeterli olmayacaktır. Batı’da üretilen teorik birikimin yanı sıra bölgenin tarihsel, kültürel ve dinî birikiminin kapsayıcı bir şekilde ele alınması bölgeyi kavrayabilmek açısından daha isabetli olacaktır.

Farklı ülkelerden seçkin araştırmacıların katkıları ile hazırlanan olan bu kitap, medeniyetlerin ve semavî dinlerin beşiği olan Orta Doğu’da “Din ve Medeniyet” konusuna odaklanmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda Orta Doğu; Dinler, İnançlar, Mezhepler, Tarikatlar gibi dinî temaların yanı sıra Siyaset ve İktidar, Hak ve Özgürlükler, Sanat, Mimarî, Dil ve Edebiyat, Tarih, Felsefe ve Ahlâk gibi kültürel temalar bakımından da
ele alınmıştır.


Nom du livre : Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ISBN : 978-625-8080-39-1
Auteur : Dr. Öğr. Ü. Aytekin ŞENZEYBEK, Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN, Arş. Gör. Dr. Sümeyye SAYĞIN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 762
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
SARF BİLGİSİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Mutfak Kültürü
Hile ve İç Denetim
Şehir ve Âlimleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Mevlana ve İslam
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eşrefoğulları Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selefilik
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ramazanoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Turizm Rehberi
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Medıcal and Aromatıc Plants
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
The Rise Of Populism
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dondurma ve Sorbe
Sâhib Ata Araştırmaları
Eğitim Araştırmaları-2023
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
ANLATIMLI BELAGAT
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kamus-ı Teşrih
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijitalleşme ve Yönetim
İslamofobi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Armağan Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uygulamalı Hayvan Islahı
Eğitimde Dijitalleşme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Karamanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kürt Tarihi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
MUTUN VADİHA 1
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Medya Tartışmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kurumlarda Değerler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Ceride-i Rüsûmiye
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler