Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU

Bu çalışma, tarihini öğrenme ve tarih ilmi ile meşgul olma konusunda yine bir Selçuklu kaynağı olan Ahmed Niğidi'de ifade bulan "Tarih bütün ilimlerin padişahı, diğer ilimler ise, onun reayası gibidir" sözünün kıymet arz ettiği "telib-i ilmin" ilk anda başvurulabileceği mütevazi bir çalışmadır. Bu vesile ile amacımız; Selçuklu tarihinin kaynakları konusunda herşeyi bilmekten ziyade, neyi nerede bulabileceğini bilenlerle muhatap olmaktır. 


Nom du livre : Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ISBN : 978-605-4988-13-6
Auteur : Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 528
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Armağan Kültürü
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İslamofobi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dondurma ve Sorbe
Medya Tartışmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
SARF BİLGİSİ
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
MUTUN VADİHA 1
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sâhib Ata Araştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI BELAGAT
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sosyal Yaşam ve Kadın
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kamus-ı Teşrih
Selefilik
Ramazanoğulları Beyliği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Şehir ve Âlimleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
HIVAR VADİH
Hegemonya Karşı Hegemonya
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hile ve İç Denetim
Eğitim Araştırmaları 2022
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
MUTUN VADİHA 2
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Konya Mutfak Kültürü
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kürt Tarihi
The Rise Of Populism
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ANLATIMLI ARAPÇA
İstihbarat Araştırmaları
Kurumlarda Değerler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Karamanoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijitalleşme ve Yönetim
Konya Turizm Rehberi
Eğitim Araştırmaları-2023
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı