Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi

Mahmut Nevfel ELGÜN

Son otuz yıldır sanayide görülen hızlı gelişmeler beraberinde ham madde, yarı ve tam mamul ürün ve stokların akışını da hızlandırmıştır. Bu hızlı akış, lojistik sektörünün büyümesine neden olmuştur. Büyüyen lojistik sektörü, bu çok büyük emtia akışını kontrol etmekte zorlanmıştır. İşte bu büyük lojistik akışını kontrol etmeyi kolaylaştırmak için çeşitli alternatif çözümler önerilmiştir. Lojistik köyler bu çözümlerden biridir. Lojistik köyler, gerek lojistik akışını kontrol eden, gerekse de lojistik yan faaliyetleri kolaylaştıran bir çözüm yoludur. Lojistik köyler, lojistik akışın yoğun olduğu, ayrıca çok çeşitli ve yoğun ulaşım ağlarına yakın yerlere kurulmalıdır. Fonksiyonel, çevreci ve mevzuata uygun lojistik köy yerlerinin seçimi birçok farklı kriterlere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu amaçla birçok model geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de lojistik köylerin kuruluş yerlerinin belirlenmesi için bir model önerilerek, uygulanmış, sonuçları tablolar ile sunulmuş ve tartışılmıştır.


Nom du livre : Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ISBN : 978-605-70386-5-4
Auteur : Mahmut Nevfel ELGÜN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 132
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

ANLATIMLI BELAGAT
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Armağan Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Medya Tartışmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslamofobi
Dondurma ve Sorbe
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Turizm Rehberi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İstihbarat Araştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
SARF BİLGİSİ
Karamanoğulları Beyliği
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eğitimde Dijitalleşme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kürt Tarihi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
MUTUN VADİHA 2
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hile ve İç Denetim
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sâhib Ata Araştırmaları
The Rise Of Populism
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uygulamalı Hayvan Islahı
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Mutfak Kültürü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kamus-ı Teşrih
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
HIVAR VADİH
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eşrefoğulları Kitabı