Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın

Birey hayata ailesiyle tanışarak başlıyor. Duyguları orda tadıp, ikinci evi olan okul ortamındaki akranlarıyla ve öğretmenle-riyle duygularını tanımaya devam ediyor. Bu süreçte sevgi, saygı ve aitlik ihtiyacının karşılanmaması bireye ilk darbeyi vurabiliyor. Bebeklikte aile ortamında başlayan hayat, kapılarını kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya açıyor. Bu araçlar okulla devam eden çocukluk dönemi ve ardından gelen başlı başına çalkantılı bir dönem özelliği taşıyan ergenlik döneminde misafir olmaktan çıkıyor. Ve her anlamda yaşanılan bağımlılıkları gençlerimiz arasında yayılmasını hızlandırabilen bu ve başka birçok faktör… Bireye, aileye, akranlara, okula, üniversiteye, topluma, sivil toplum kuruluşlarına, bağımlılık uzmanlarına, kanun yapıcı ve uygulayıcılara, kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya düşen sorumlulukları yine bu meslek elemanları gözünde değerlendirip analiz ettiğimiz çalıştayı 18 Nisan 2019 tarihinde Konya’da gerçekleştirdik. Amacımız Türkiye’nin her kesiminde ikamet eden ve bağımlılıkla ilgilenen farklı meslek gruplarını bir araya getirerek madde bağımlılığından korunma yollarını raporlaştırmaktır. Her bir katılımcının bağımlılık konusunda yaşadığı tecrübelere ve uzmanlık alanlarına başvurulmuş, ortaya bağımlılığın önleyici yüzünü gösteren bir kitapçık çıkmıştır.


Nom du livre : Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ISBN : 978-605-70192-8-8
Auteur : Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 172
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Selefilik
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
The Rise Of Populism
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Konya Mutfak Kültürü
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kürt Tarihi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yöresel Çorba Tarifleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ANLATIMLI BELAGAT
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kamus-ı Teşrih
Armağan Kültürü
Eşrefoğulları Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Eğitimde Dijitalleşme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Eğitim Araştırmaları 2022
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve Yönetim
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İslamofobi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Karamanoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dondurma ve Sorbe
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hile ve İç Denetim
MUTUN VADİHA 1
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
HIVAR VADİH
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Şehir ve Âlimleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 2
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kurumlarda Değerler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
SARF BİLGİSİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Turizm Rehberi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Medya Tartışmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İstihbarat Araştırmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Ramazanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları