MUTUN VADİHA 2

Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Nom du livre : MUTUN VADİHA 2
ISBN : 978-605-4988-68-2
Auteur : Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : 1. Hamur
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 400
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Mutfak Kültürü
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kürt Tarihi
Selefilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitim Araştırmaları 2022
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Şehir ve Âlimleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eğitim Araştırmaları-2023
Dondurma ve Sorbe
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Medya Tartışmaları
SARF BİLGİSİ
MUTUN VADİHA 1
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitimde Dijitalleşme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Armağan Kültürü
Uygulamalı Hayvan Islahı
Ceride-i Rüsûmiye
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
HIVAR VADİH
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kurumlarda Değerler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Karamanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
ANLATIMLI BELAGAT
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Ramazanoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Turizm Rehberi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Mevlana ve İslam
ANLATIMLI ARAPÇA
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yöresel Çorba Tarifleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hile ve İç Denetim
Dijitalleşme ve Yönetim
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler