20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük

Dr. Ferhat Mustafa FISTIKÇIOĞLU

    Edebî tarihe ilişkin eserlerde yazmayan bilgileri nerede bulabilirsiniz? Ediplerimizi daha yakından tanımak; onların toplumsal, siyasi, edebî ve kişisel düşüncelerini öğrenmek ister misiniz? Elinizdeki kitap, doktora çalışması olarak edebiyatımızda geri planda kalmış bir türü, günlüğü, ele alıyor. Eser, modern anlamda 19. yüzyılın sonlarından başlayan günlük serüvenimizi 2000'li yıllara kadar ulaştırıyor. 46 yazarın 88 günlüğünde yer alan bilgiler konularına göre tasnif edilmiş şekilde sizi bekliyor.


Nom du livre : 20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
ISBN : 978-625-6960-83-1
Auteur : Dr. Ferhat Mustafa FISTIKÇIOĞLU
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 290
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Kürt Tarihi
Karamanoğulları Beyliği
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijitalleşme ve Yönetim
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI BELAGAT
Hile ve İç Denetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İslamofobi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Medya Tartışmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
MUTUN VADİHA 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kamus-ı Teşrih
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Medıcal and Aromatıc Plants
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitimde Dijitalleşme
İstihbarat Araştırmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eğitim Araştırmaları 2022
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
The Rise Of Populism
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Ramazanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Armağan Kültürü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
SARF BİLGİSİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selefilik