Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi

Cihad İslam YILMAZ

Dünya giderek daha fazla birbirine bağlı hale geldikçe ve küreselleştikçe, güçlü ve yetenekli bir savunma sanayisinin önemi ortaya çıkıyor. Savunma sanayii, ulusların emniyet ve asayişlerinin korunmasında ve çok çeşitli tehditlere karşı kendilerini savunabilmelerinin sağlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Bu kitap, savunma sanayisinin tarihini, mevcut durumunu ve gelecekteki yönünü keşfederek derinlemesine bir bakış sunuyor. İleri teknoloji ve sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesinden, savunma sanayinin uluslararası ilişkilerdeki rolüne, karşı karşıya olduğu zorluklara ve fırsatlara kadar geniş bir yelpazedeki konuları kapsar. İster savunma alanında uzman olun ister sadece bu önemli konuya ilgi duyan biri olun, bu kitap kesinlikle değerli içgörüler ve bilgiler sağlayacaktır.


Nom du livre : Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ISBN : 978-625-6960-32-9
Auteur : Cihad İslam YILMAZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 178
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ANLATIMLI ARAPÇA
İstihbarat Araştırmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ANLATIMLI BELAGAT
MUTUN VADİHA 1
Kürt Tarihi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
SARF BİLGİSİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijitalleşme ve Yönetim
İslamofobi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Medya Tartışmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Şehir ve Âlimleri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eğitim Araştırmaları 2022
Mevlana ve İslam
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Konya Mutfak Kültürü
Dondurma ve Sorbe
Ramazanoğulları Beyliği
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selefilik
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eşrefoğulları Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Ceride-i Rüsûmiye
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
HIVAR VADİH
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kamus-ı Teşrih
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hegemonya Karşı Hegemonya
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yöresel Çorba Tarifleri
Kurumlarda Değerler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Armağan Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uygulamalı Hayvan Islahı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
The Rise Of Populism
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hile ve İç Denetim
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
MUTUN VADİHA 2
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Karamanoğulları Beyliği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı