İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar

Prof. Dr. Mehmet BİREKUL, Ayşe ŞAHİN

Tarih boyunca din ve din dışı dünya arasındaki gerilim, bilimin, sanatın, tarihin ve gündelik hayatın vazgeçilmez konularından birisi olmuştur. Geleneksel toplumlardan günümüze hayatı anlamlandırma çabaları ve bu çabaların içerisinde dinin fonksiyonuna dair üretilen içerik önemli bir literatürü de beraberinde getirmiştir. Modern toplumla birlikte gündemimize giren bir kavram olarak sekülerleşme gerek bu tartışmaların merkezinde kendisini konumlandırması gerekse geçmişten gelen birikimin modern dünyanın bakış açısı ile yeniden değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışma söz konusu alanın güncel görünümlerine odaklanan farklı gündelik pratikleri konu edinmekte ve bu çerçevede günümüz sekülerleşme tartışmalarını bu tarihi ve sosyolojik arka planı dikkate alarak değerlendirmeye odaklanmaktadır. Başka bir deyişle, “İki Dünya Arasında” ki insanı din / hayat ekseninde betimleme gayretini içermektedir.


Nom du livre : İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
ISBN : 978-625-6960-28-2
Auteur : Prof. Dr. Mehmet BİREKUL, Ayşe ŞAHİN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 178
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Konya Turizm Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Armağan Kültürü
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
The Rise Of Populism
Yöresel Çorba Tarifleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Ramazanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eğitim Araştırmaları 2022
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
MUTUN VADİHA 2
Konya Mutfak Kültürü
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kamus-ı Teşrih
Eğitimde Dijitalleşme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Eşrefoğulları Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İslamofobi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İstihbarat Araştırmaları
HIVAR VADİH
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
MUTUN VADİHA 1
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Şehir ve Âlimleri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kurumlarda Değerler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medya Tartışmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları-2023
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Karamanoğulları Beyliği
Hile ve İç Denetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kürt Tarihi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dondurma ve Sorbe
Sâhib Ata Araştırmaları
Ceride-i Rüsûmiye
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK