Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri

Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ

Görsel ağırlıklı bir kitap olarak hazırlanan bu eserde mümkün olduğu kadar güzelliği ve çekiciliği herkes tarafından kabul edilen, çoğunluğu bulundukları coğrafya için endemik özelliğe sahip bitkilerin makro fotoğrafları, biyolojik ve tıbbi özellikleri yer almaktadır. Özel bir baskı ile fotoğraf kalitesinin öne çıkarılması amaçlanan bu eserde ayrıca bu güzel bitkilerin biyolojik ve tıbbi özellikleri tüm bilimsel makaleler eve eserler, tanaranak okuyucuya iletilmeye çalışılmıştır. Oldukça güzel bitkilerin yer aldığı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu eserin günümüze ve gelecek nesillere, bitki severlere ve tüm okuyuculara faydalı olması en büyük dileğimizdir.


Nom du livre : Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ISBN : 978-625-6960-04-6
Auteur : Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kuşe
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 444
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

The Rise Of Populism
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sâhib Ata Araştırmaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kürt Tarihi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selefilik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 1
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Armağan Kültürü
Medya Tartışmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İslamofobi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dondurma ve Sorbe
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Mutfak Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hile ve İç Denetim
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
MUTUN VADİHA 2
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Eşrefoğulları Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Şehir ve Âlimleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kurumlarda Değerler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
HIVAR VADİH
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Karamanoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yöresel Çorba Tarifleri
Eğitimde Dijitalleşme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
SARF BİLGİSİ
Konya Turizm Rehberi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijitalleşme ve Yönetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI BELAGAT
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Medıcal and Aromatıc Plants
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kamus-ı Teşrih
ANLATIMLI ARAPÇA
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İstihbarat Araştırmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Ramazanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm