Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"

Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM

    Metaverse kavramının ne olduğuna ilişkin muğlaklık halen bir sis örtüsü gibi tartışmanın üzerine çökmüş durumdadır. Hegel'in “Minerva'nın baykuşu alacakaranlıkta uçar” sözü bu noktada anlam kazanıyor. Teknoloji, düşünceye fırsat vermeksizin hükmünü sürer ve hayatı ortaya çıkarır. Yapılar, kurumlar, zihinler ve insan tipolojileri buna göre şekillenir. Düşünce bütün bu yaşananlar üzerine faaliyet göstermeye başlar. Bilgeliğin sembolü olan Minerva'nın baykuşu bu yüzden, her şey geçtikten ve teknoloji hükmünü sürdükten sonra ortaya çıkar. Bu çalışma Metaverse'ün ne olduğunu anlama yolunda biraz erken uçurulmaya çalışılmış bir baykuştur. 
    Eksiklikleri ve kusurlarıyla bu çalışma, Türkiye'de Metaverse hakkında iletişim disiplini ve bu disiplinle ilgili alanları da içerisinde barındıran ilk editoryal kitap çalışmasıdır. On beş metnin yer aldığı bu kitapta; mevcut Metaverse platformlarının durumuna ilişkin bir metinle başlıyor. Metaverse'yi sosyolojik bir tahlille ele alan çalışmayı neuralink, nöroteknolojiler ve algoritmik yönetim ile dijital okur yazarlıkla ilgili iki adet çalışma takip ediyor. Biri ruh sağlığına olan olası etkiler; diğeri ise duygusal ve ikili ilişkiler olmak üzere Metaverse ve psikoloji ilişkisine dair iki metinden hemen sonra meselenin sanat boyutuyla olan durumu tartışılmıştır. Katılım temelli sanat, sinema ve gerçeklik çerçevesinde yürütülen Metaverse ve sanat tartışmasını içeren metinlerden sonra gazeteciliğin Metaverse ile olan sürükleyici dönüşümü, teknoloji ve modanın Metaverse'de yansımalarını ele alan üç metin geliyor. Metaverse ve etik sorunlar, Metaverse ve güvenlik ve Metaverse'ün hukuki boyutlarının yer aldığı son metinler ile ilk cilt “Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik” alt başlığıyla tamamlanmış oluyor. 


Nom du livre : Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ISBN : 978-625-6960-07-7
Auteur : Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 360
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İstihbarat Araştırmaları
HIVAR VADİH
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selefilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kürt Tarihi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
MUTUN VADİHA 1
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hile ve İç Denetim
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Mutfak Kültürü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Medya Tartışmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sâhib Ata Araştırmaları
Konya Turizm Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitim Araştırmaları 2022
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eğitimde Dijitalleşme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Karamanoğulları Beyliği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
MUTUN VADİHA 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eşrefoğulları Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Armağan Kültürü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
SARF BİLGİSİ
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kamus-ı Teşrih
Mevlana ve İslam
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Medıcal and Aromatıc Plants
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ANLATIMLI ARAPÇA
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İslamofobi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijitalleşme ve Yönetim
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar