Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları

Doç. Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ, Dr. Kağan GARİPER

Kültür, insanoğlunun tarihsel ve toplumsal yaşam süreci içerisinde oluşturduğu maddi ve manevi tüm değerleri ve bu değerleri sonraki nesillere iletmede kullandığı tüm araçları kapsar.

Kültürel değerler, tarihsel süreçte ortak bir paydada buluşarak birlikte yaşamayı tercih etmiş olan insanların yaşanmışlıklarının ürünüdür ve toplum hayatında bir topluluğu, diğer topluluklardan ayıran özellikte olmalarıyla millî ve temsil edici önemli görevleri vardır. Kültür tarihi de toplulukların kültürel özelliklerini düşünsel olarak irdeleyen bilim dalıdır. Farklı bir bakış açısıyla yeni neslin; mensubu olduğu toplumu tanıma fırsatını bireye sunan bir araştırma alanıdır. Kültür tarihinin toplum hayatındaki ehemmiyetini göz önüne alarak oluşturulmuş olan Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları’nda geleneğe dair olanın toplumsal işlevi araştırılmış,  tartışılmış ve örnekleri okuyucuya sunulmuştur.


Nom du livre : Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ISBN : 978-625-8080-92-6
Auteur : Doç. Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ, Dr. Kağan GARİPER
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 290
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
The Rise Of Populism
Armağan Kültürü
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ANLATIMLI ARAPÇA
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Medıcal and Aromatıc Plants
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dondurma ve Sorbe
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitim Araştırmaları-2023
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 2
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Medya Tartışmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijitalleşme ve Yönetim
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uygulamalı Hayvan Islahı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selefilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yöresel Çorba Tarifleri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Konya Mutfak Kültürü
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
MUTUN VADİHA 1
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kürt Tarihi
Konya Turizm Rehberi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
HIVAR VADİH
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eşrefoğulları Kitabı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kamus-ı Teşrih
ANLATIMLI BELAGAT
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kurumlarda Değerler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İslamofobi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hile ve İç Denetim
Ramazanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eğitimde Dijitalleşme
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Şehir ve Âlimleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü