Dijital Çağda Finansal Sorunlar

Ali DERAN, Egemen İPEK

İnsanlık tarihinde bakıldığında salgın hastalıkların da toplumsal yaşam ile ekonomik ve finansal yapılar üzerinde önemli etkilerininolduğu görülmektedir. Örneğin veba, kolera, çiçek hastalığı, tifüs ve İspanyol gribi gibi salgınların tarihi süreç içerisinde birçok can kaybına yol açarken toplumsal yaşam ile ekonomi ve finans alanında birçok sorunun yaşanmasına yol açmıştır. Günümüze yaşanan Covid-19 salgını da bu salgınlardan biri olup hem toplumsal yaşamı ve hem de ticari hayatı doğrudan etkilediğine hep birlikte şahit oluyoruz.
Bu kitap kapsamında bulunan ve on başlıkta incelenen bir birinden değerli konular, günümüzde Covid-19 salgını dahil dijital çağda yaşanan gelişmelerin yaratmış olduğu finansal sorunlara yönelik tespitler ve çözüm önerileri içermekte olup Tarsus Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi kongresinde sunulmuş olan özet bildirilerin geliştirilmiş halidir. Kitap dahilinde bulunan konular güncel finansal sorunları bilimsel esaslara göre ele almış olup okuyuculara yararlı olması ve yeni yapılacak olan çalışmalara rehberlik etmesi beklenmektedir.


Nom du livre : Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ISBN : 978-625-7517-53-9
Auteur : Ali DERAN, Egemen İPEK
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 282
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hile ve İç Denetim
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kürt Tarihi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI ARAPÇA
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Medya Tartışmaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
The Rise Of Populism
Selefilik
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme ve Yönetim
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Medıcal and Aromatıc Plants
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dondurma ve Sorbe
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitim Araştırmaları 2022
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Konya Mutfak Kültürü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İslamofobi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yöresel Çorba Tarifleri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Karamanoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Ramazanoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eğitim Araştırmaları-2023
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI BELAGAT
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
MUTUN VADİHA 2
MUTUN VADİHA 1
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kamus-ı Teşrih
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sâhib Ata Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Ceride-i Rüsûmiye
Mevlana ve İslam
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Şehir ve Âlimleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
SARF BİLGİSİ