Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın

Birey hayata ailesiyle tanışarak başlıyor. Duyguları orda tadıp, ikinci evi olan okul ortamındaki akranlarıyla ve öğretmenle-riyle duygularını tanımaya devam ediyor. Bu süreçte sevgi, saygı ve aitlik ihtiyacının karşılanmaması bireye ilk darbeyi vurabiliyor. Bebeklikte aile ortamında başlayan hayat, kapılarını kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya açıyor. Bu araçlar okulla devam eden çocukluk dönemi ve ardından gelen başlı başına çalkantılı bir dönem özelliği taşıyan ergenlik döneminde misafir olmaktan çıkıyor. Ve her anlamda yaşanılan bağımlılıkları gençlerimiz arasında yayılmasını hızlandırabilen bu ve başka birçok faktör… Bireye, aileye, akranlara, okula, üniversiteye, topluma, sivil toplum kuruluşlarına, bağımlılık uzmanlarına, kanun yapıcı ve uygulayıcılara, kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya düşen sorumlulukları yine bu meslek elemanları gözünde değerlendirip analiz ettiğimiz çalıştayı 18 Nisan 2019 tarihinde Konya’da gerçekleştirdik. Amacımız Türkiye’nin her kesiminde ikamet eden ve bağımlılıkla ilgilenen farklı meslek gruplarını bir araya getirerek madde bağımlılığından korunma yollarını raporlaştırmaktır. Her bir katılımcının bağımlılık konusunda yaşadığı tecrübelere ve uzmanlık alanlarına başvurulmuş, ortaya bağımlılığın önleyici yüzünü gösteren bir kitapçık çıkmıştır.


Nom du livre : Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ISBN : 978-605-70192-8-8
Auteur : Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 172
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dondurma ve Sorbe
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İstihbarat Araştırmaları
Armağan Kültürü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Eğitim Araştırmaları-2023
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
MUTUN VADİHA 1
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yöresel Çorba Tarifleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Şehir ve Âlimleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Medya Tartışmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
The Rise Of Populism
Selefilik
Eğitimde Dijitalleşme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hile ve İç Denetim
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
MUTUN VADİHA 2
Sâhib Ata Araştırmaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Mevlana ve İslam
Kamus-ı Teşrih
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslamofobi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kürt Tarihi
Eğitim Araştırmaları 2022
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
SARF BİLGİSİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI BELAGAT
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kurumlarda Değerler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Eşrefoğulları Kitabı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
HIVAR VADİH
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Turizm Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Medıcal and Aromatıc Plants
Karamanoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
A Political History of the MARONITE COMMUNITY