Tıp Hukuku Temel Bilgiler

Müslim YURTÇU

Sağlık hizmetlerinde hasta-hekim ilişkileri çok önemlidir. Öncelikle doktorlar tedavide güncel bilgileri uygulayıp, hastaya kendi yakını gibi davranırlar. Hastasının garantörü olan doktor; işinin esasını usulünce uygulayıp, uzmanlık alanına göre değerlendirme yaparak adaletle çalışır ve hukukun üstünlüğünü (rule of law) esas alır. Sonra da hasta, seçtiği doktora güvenip tedavinin sonucuna razı olmak durumundadır. Hukuki müesseselerin sınırını dürüstlük kuralı ve iyiniyet belirler; “usul esasa mukaddemdir”. Kendimizi hastaneye ve adliyeye ilk kez gelenlerin yerine koyduğumuzda, birçok sorun kendiliğinden çözülür. Zaten hekimler ve hukukçular akıllı, anlayışlı, bağımsız, bilgili, dürüst, ehliyetli, eşitlikçi, güvenilir, korkusuz, liyakatli, onurlu, saygın, soğukkanlı, sözünden dönmez, tutarlı, tarafsız ve zeki oldukları sürece sorunlar azalır. Keza “dürüstlük kuralı” ve “güven”in gereği yapıldığında; değil yargılamaya, uzlaşının temeli olan “sulh hükümlerin efendisidir” uluslararası ilkesine bile ihtiyaç kalmayacaktır.
Kitapta hekimi yakından ilgilendiren hukuk konuları (Medeni, Anayasa, Türk Borçlar, Türk Ceza, Medeni Usul, Ceza Muhakemeleri, İdari Yargılama ve Sigorta Hukuku) hakkında kısa bilgiler verilmiştir.


Nom du livre : Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ISBN : 978-625-7517-43-0
Auteur : Müslim YURTÇU
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 218
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selefilik
Medya Tartışmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dondurma ve Sorbe
Sâhib Ata Araştırmaları
İslamofobi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Ceride-i Rüsûmiye
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI ARAPÇA
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Uygulamalı Hayvan Islahı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Sosyal Yaşam ve Kadın
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eşrefoğulları Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
MUTUN VADİHA 2
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İstihbarat Araştırmaları
Kurumlarda Değerler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
The Rise Of Populism
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eğitim Araştırmaları-2023
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kürt Tarihi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Armağan Kültürü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme ve Yönetim
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hile ve İç Denetim
Eğitim Araştırmaları 2022
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
MUTUN VADİHA 1
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Konya Mutfak Kültürü
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Ramazanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Turizm Rehberi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
SARF BİLGİSİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar