The Rise Of Populism

Murat ÇEMREK, Gökhan BOZBAŞ

Populism has once again become popular in media (social or conventional), in academic writings and even in daily talks. Populism is essentially political but its slippery character like mercury does not allow us to conceptualize it as a Weltanschauung, ideology, discourse, movement or even style solely in simplest terms because populism could appear in all forms like Swiss pocketknives. Like fascism it is no ease to define populism particularly compared to many other ideologies with well-framed structure like liberalism or socialism. However, all the ideologies have benefited populism, at least rhetorically, not only in power but also in opposition so we may say that populism has always enjoyed its own power bending on all ideologies more or less.


Nom du livre : The Rise Of Populism
ISBN : 978-605-49885-8-7
Auteur : Murat ÇEMREK, Gökhan BOZBAŞ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 174
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

İstihbarat Araştırmaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İslamofobi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kurumlarda Değerler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selefilik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eğitim Araştırmaları 2022
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Armağan Kültürü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Mevlana ve İslam
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Karamanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Medıcal and Aromatıc Plants
MUTUN VADİHA 2
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kürt Tarihi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Ramazanoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
SARF BİLGİSİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
The Rise Of Populism
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
MUTUN VADİHA 1
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijitalleşme ve Yönetim
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kamus-ı Teşrih
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Mutfak Kültürü
Sâhib Ata Araştırmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hegemonya Karşı Hegemonya
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yöresel Çorba Tarifleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ANLATIMLI ARAPÇA
HIVAR VADİH
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Eğitim Araştırmaları-2023
Hile ve İç Denetim
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eğitimde Dijitalleşme
Medya Tartışmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Şehir ve Âlimleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma