MUTUN VADİHA 1

Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Nom du livre : MUTUN VADİHA 1
ISBN : 978-605-4988-63-1
Auteur : Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : 1. Hamur
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 360
Nombre de Volumes : 2 - 1. Cilt

PUBLICATIONS

İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kamus-ı Teşrih
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hile ve İç Denetim
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Konya Turizm Rehberi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Şehir ve Âlimleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eşrefoğulları Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Armağan Kültürü
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Karamanoğulları Beyliği
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
MUTUN VADİHA 1
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yöresel Çorba Tarifleri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Mevlana ve İslam
İstihbarat Araştırmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hegemonya Karşı Hegemonya
MUTUN VADİHA 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
HIVAR VADİH
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İslamofobi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Medya Tartışmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
SARF BİLGİSİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kürt Tarihi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dondurma ve Sorbe
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ceride-i Rüsûmiye
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitim Araştırmaları 2022
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selefilik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Medıcal and Aromatıc Plants
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku