Ramazanoğulları Beyliği

Mehmet ŞEKER, Fatih Yahya AYAZ, Yakup KAYA, Abdulvahap ALICI

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti.


Nom du livre : Ramazanoğulları Beyliği
ISBN : 978-605-4988-23-5
Auteur : Mehmet ŞEKER, Fatih Yahya AYAZ, Yakup KAYA, Abdulvahap ALICI
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : 80 gr İvory
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 24 cm x 16,5 cm
Nombre de Pages : 699
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Şehir ve Âlimleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kürt Tarihi
Dijitalleşme ve Yönetim
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Armağan Kültürü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Mevlana ve İslam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Karamanoğulları Beyliği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ramazanoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kamus-ı Teşrih
MUTUN VADİHA 2
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sâhib Ata Araştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI BELAGAT
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Turizm Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kurumlarda Değerler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İstihbarat Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eğitim Araştırmaları 2022
Hegemonya Karşı Hegemonya
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Hile ve İç Denetim
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selefilik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Mutfak Kültürü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dondurma ve Sorbe
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İslamofobi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
MUTUN VADİHA 1
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
HIVAR VADİH
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım