Medıcal and Aromatıc Plants

Selman TÜRKER, Ayşe Saide ŞAHİN, Murat ERTEKİN, Burak Cem SONER, Ahmet ÜNVER, Süleyman DOĞU, Hasan Ali AKYÜREK, Hasan İbrahim KOZAN

TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi paydaşlığında, Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi’nE tıbbi ve aromatik bitkilerin dahil olduğu pek çok alandan tanınmış ve seçkin akademisyenler katılmıştır. Davetli Konuşmacı olarak kongreye katılan Mauritius Üniversitesi’nden Vidushi Neergheen-Bhujun, Handong Global Üniversitesi’nden Jong Bae Kim, Malezya’dan ve Ege Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Münir Öztürk, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdem Yeşilada, Sebahattin Zaim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adem ELGÜN, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Cesarettin Alaşalvar, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrem Tatlı Çankaya ve Cumhurbaşkanı başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu bunlar arasında sayılabilir.  


Nom du livre : Medıcal and Aromatıc Plants
ISBN : 978-605-4988-28-0
Auteur : Selman TÜRKER, Ayşe Saide ŞAHİN, Murat ERTEKİN, Burak Cem SONER, Ahmet ÜNVER, Süleyman DOĞU, Hasan Ali AKYÜREK, Hasan İbrahim KOZAN
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : Ivory
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 2950
Nombre de Volumes : 3

PUBLICATIONS

Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yöresel Çorba Tarifleri
SARF BİLGİSİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Eğitim Araştırmaları-2023
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İstihbarat Araştırmaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hile ve İç Denetim
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Karamanoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eğitimde Dijitalleşme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijitalleşme ve Yönetim
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İslamofobi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selefilik
Armağan Kültürü
Ramazanoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Konya Mutfak Kültürü
Mevlana ve İslam
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
The Rise Of Populism
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Ceride-i Rüsûmiye
Dondurma ve Sorbe
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Medya Tartışmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
MUTUN VADİHA 1
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI ARAPÇA
Kurumlarda Değerler
Uygulamalı Hayvan Islahı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
MUTUN VADİHA 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sâhib Ata Araştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eşrefoğulları Kitabı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı