Şehir ve Âlimleri

Ramazan ALTINTAŞ, Hayri ERTEN, Fikret KARAPINAR, Ali DADAN, Ömer Faruk ERDEM, Fatma Şeyma BOYDAK, Ahmet Mekin KANDEMİR

Şehrimiz Konya tarihin her döneminde tebarüz etmiş bir beldedir. Şehrin kucaklayıcı, birleştirici ve iyiliği teşvik edici yapısı, alimlerin ilminin artması yanında şehrinde öne çıkmasını sağlamıştır. Tarihi boyunca dünyanın farklı bölgelerinden ilim talep eden insanları çekmeyi başarmış Konya, her zaman çekim merkezi olmuştur. Bu zenginliğe paralel olarakta bir çok Alime ev sahipliği yapmıştır. Bu kitap Şehir ve Alimleri sempozyumunda sunulan bildirilerden oluşturulmuştur. 


Nom du livre : Şehir ve Âlimleri
ISBN : 978-605-4988-27-3
Auteur : Ramazan ALTINTAŞ, Hayri ERTEN, Fikret KARAPINAR, Ali DADAN, Ömer Faruk ERDEM, Fatma Şeyma BOYDAK, Ahmet Mekin KANDEMİR
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : Ivory
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 470
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İslamofobi
Konya Mutfak Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları 2022
Ramazanoğulları Beyliği
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uygulamalı Hayvan Islahı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hile ve İç Denetim
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
İstihbarat Araştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yöresel Çorba Tarifleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selefilik
Dijitalleşme ve Yönetim
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Turizm Rehberi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kamus-ı Teşrih
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kürt Tarihi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Medya Tartışmaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
SARF BİLGİSİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Sâhib Ata Araştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eğitim Araştırmaları-2023
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
MUTUN VADİHA 1
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
The Rise Of Populism
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Armağan Kültürü
HIVAR VADİH
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Mevlana ve İslam
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ANLATIMLI ARAPÇA
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
MUTUN VADİHA 2
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Doğumunun 90. yılında Erbakan