Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı

Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ

Bu nostaljik eser, Milli Mücadele lideri ile Konya şehrinin, Konya’yı temsil eden dönem halkının gönül bağını, sıcak ilişkisinin ortaya koyması açısından önemlidir. Kitapçığın; tarih-Gazi Mustafa Kemal ilgisi maruf, bölgenin tanınmış bir gazetecisinin elinden çıkması ayrıca değerini artırmaktır. Tarihin, toplum yönlendirici rolü göz önünde tutulursa, “dün”e dair bilgilerin tazelenmesi; vatan, devlet bizi var eden değerlere sahiplenme, onların kıymetini zihinlerde tazeleyen hatırlatıcı olması açısından hafıza  anlamındaki tarihe ihtiyaç bulunmaktadır. Rahmetli Seyit Küçükbezirci, altmış yıla yaklaşan yazı hayatına, yeni bir sayfa daha eklemiş bulunmaktadır.


Nom du livre : Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ISBN : 978-605-4988-03-7
Auteur : Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ
Nombre d'impressions : 2. Baskı
Papier : 135 gr Kuşe Kağıt
Couvercle : 350 gr Bristol Mat Selefon
Dimensions : 24 cm x 14 cm
Nombre de Pages : 80
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medya Tartışmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Armağan Kültürü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Şehir ve Âlimleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eşrefoğulları Kitabı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Eğitim Araştırmaları 2022
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hile ve İç Denetim
Eğitimde Dijitalleşme
HIVAR VADİH
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dondurma ve Sorbe
SARF BİLGİSİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selefilik
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kürt Tarihi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kamus-ı Teşrih
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eğitim Araştırmaları-2023
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Mutfak Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Karamanoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kurumlarda Değerler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Mevlana ve İslam
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sâhib Ata Araştırmaları
Konya Turizm Rehberi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
MUTUN VADİHA 1
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İstihbarat Araştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”