RÉCOMPENSES ET RÉALISATIONS
NOS PUBLICATIONS
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu