RÉCOMPENSES ET RÉALISATIONS
NOS PUBLICATIONS
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset