Sâhib Ata Araştırmaları

Ahmet ÇAYCI, Ahmet YAVUZYILMAZ

“Emîr-i Dâd”, “Melikü'l-Ümerâ”, “Nâib”, “Sâhib”, “Sâhib-i Azam”, “Sâhib-i Muazzam”, “Ebu'l-Hayrât”, “Emîr-i Dîvân”, “Kavvâmü'l-Mülk” ve “Hoca” gibi unvanlarla zikredilen Fahreddin Ali, başta başkent Konya ve çevresi olmak üzere Afyon, Kayseri, Sivas gibi önemli Selçuklu şehirlerinde yaptırdığı camiler, medreseler, kervansaraylar, hamamlar, kaplıcalar, hankahlar, çeşmeler, buzhaneler gibi dini, ilmi, ticari, sıhhi, iktisadi ve sosyal yapıları ile en çok sanat eserine imzasını atan bir vezir olarak dikkati çekmektedir.
2021 yılı itibariyle Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile NEÜ Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla aylık konferanslar şeklinde organize edilen faaliyetlerin metin halindeki takdimini sunmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu konferanslarda Sahib Ata Fahreddin Ali'nin hayat hikayesinden vakıflarına kadar geniş bir repertuar ortaya konmuştur.


Nom du livre : Sâhib Ata Araştırmaları
ISBN : 978-625-8080-98-8
Auteur : Ahmet ÇAYCI, Ahmet YAVUZYILMAZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : 1. Hamur Kağıt
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 418
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Selefilik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sâhib Ata Araştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Mutfak Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 2
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eğitimde Dijitalleşme
Eğitim Araştırmaları 2022
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Ramazanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kürt Tarihi
Karamanoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Konya Turizm Rehberi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dondurma ve Sorbe
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
SARF BİLGİSİ
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
The Rise Of Populism
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ANLATIMLI ARAPÇA
Eşrefoğulları Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yöresel Çorba Tarifleri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Armağan Kültürü
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
İstihbarat Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Medya Tartışmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ANLATIMLI BELAGAT
Kurumlarda Değerler
Mevlana ve İslam
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hile ve İç Denetim
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kamus-ı Teşrih
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İslamofobi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Eğitim Araştırmaları-2023
MUTUN VADİHA 1
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijitalleşme ve Yönetim
HIVAR VADİH
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi