Temel Mikrocerrahi Uygulamaları

Prof. Dr. Bilsev İNCE

Mikrocerrahi uygulamaları için temel kabul edilebilinecek mikroskop kullanımı, cerrahi aletlerin bakım ve kullanımı, arter, ven ve sinir onarımları yanısıra ven greftiyle onarım, uç-yan anatamoz gibi ileri mikrocerrahi tekniklerinin de anlatımını bulacaksınız. Temel mikrocerrahi tekniklerini adım adım anlatırken mikrocerrahi uygulamalarında yaptığımız, mikrocerrahiyle yeni tanışan meslektaşlarımızın da faydalanabileceğini düşündüğümüz farklı tekniklerimizi de göstermeye çalıştık. Tabii ki mikrocerrahi yazdıklarımız kadar kısa ve basit değil ancak temeli özümsemek adına bu kitabın meslektaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyoruz.

 


Nom du livre : Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ISBN : 978-605-4988-49-5
Auteur : Prof. Dr. Bilsev İNCE
Nombre d'impressions :
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 116
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Eğitim Araştırmaları-2023
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ANLATIMLI ARAPÇA
Kamus-ı Teşrih
Uygulamalı Hayvan Islahı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ANLATIMLI BELAGAT
Eğitim Araştırmaları 2022
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dondurma ve Sorbe
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Mevlana ve İslam
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Ceride-i Rüsûmiye
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selefilik
Kürt Tarihi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Ramazanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İslamofobi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sâhib Ata Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İstihbarat Araştırmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
MUTUN VADİHA 1
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Mutfak Kültürü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
MUTUN VADİHA 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
SARF BİLGİSİ
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eşrefoğulları Kitabı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
The Rise Of Populism
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hile ve İç Denetim
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Armağan Kültürü
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme ve Yönetim
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım