Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Dış Kaynaklı Dokümanlar

KANUNLAR
DKK-001 - 2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
DKK-002 - 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
DKK-003 - 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLAT KANUNU
DKK-004 - 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU
DKK-005 - 3843 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI HAKKINDA KANUN
DKK-006 - 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
DKK-007 - 5102 SAYILI YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
DKK-008 - 78 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KHK
DKK-009 - 124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KHK
DKK-010 - 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
DKK-011 - 4857 SAYILI İŞ KANUNU
DKK-012 - 190 SAYILI GENEL KADRO USULÜ HAKKINDA KHK
DKK-013 - 2531 SAYILI KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN
DKK-014 - 3795 SAYILI BAZI LİSE, OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA ÜNVAN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
DKK-015 - 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
DKK-016 - 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU
DKK-017 - 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
DKK-018 - 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
DKK-019 -  5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
DKK-020 - 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU
DKK-021 - 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU
DKK-022 - 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
DKK-023 - 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
DKK-024 - 1416 SAYILI ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN
DKK-025 - 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
DKK-026 - 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
DKK-027 - 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
DKK-028 - 5176 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
DKK-029 - 2429 SAYILI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN
DKK-030 - 375 SAYILI KHK
DKK-031 - 631 SAYILI KHK
DKK-032 - 5434 SAYILI TC. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
DKK-033 - 4505 SAYILI SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
DKK-034 - 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
DKK-035 - 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU
DKK-036 - 3472 SAYILI DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖZEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
DKK-037 - 5289 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
DKK-038 - 5335 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
DKK-039 - 5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
DKK-040 - 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU
DKK-041 - 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU
DKK-042 - 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
DKK-043 - 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU
DKK-044 - 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU
DKK-045 - 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
DKK-046 - 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
DKK-047 - 2489 SAYILI KEFALET KANUNU
DKK-048 - 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU
DKK-049 - 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USUL KANUNU
DKK-050 - 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU
DKK-051 - 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
DKK-052 - 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU
DKK-053 - 7201 SAYILI TABLİGAT KANUNU
DKK-054 - 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU
DKK-055 - 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜNEVLİĞİ KANUNU
DKK-056 - 237 SAYILI TAŞIT KANUNU
DKK-057 - 3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
DKK-058 - 5018 KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU
DKK-059 - 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
DKK-060 - 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU
DKK-061 - 4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN
DKK-062 - 4857 SAYILI İŞ KANUNU
DKK-063 - 5682 SAYILI PASAPORT KANUNU
DKK-064 - 5846 SAYILI FİKİR ESERLERİ KANUNU
DKK-065 - 6279 SAYILI ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU
DKK-066 - MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
DKK-067 - 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN
DKK-068 - MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

YÖNETMELİKLER
DKY-001 - ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
DKY-002 - YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ
DKY-003 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
DKY-004 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN KURULMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-005 - AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
DKY-006 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-007 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-008 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ
DKY-009 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
DKY-010 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
DKY-011 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNETMELİĞİ
DKY-012 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE YABANCI UYRUKLU ELAMANLARI GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
DKY-013 - YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA USULLERİ YÖNETMELİĞİ
DKY-014 - YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ
DKY-015 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
DKY-016 - YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
DKY-017 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KURULLARIN OLUŞTURULMASI VE BİLİMSEL DENETİM YÖNETMELİĞİ
DKY-018 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DANIŞMA KURULU OLUŞTURMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-019 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-020 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-021 - YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
DKY-022 - YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI ATAMA YÖNETMELİĞİ
DKY-023 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTİÇİNDEKİYÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-024 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-025 - YÖK YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ
DKY-026 - DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-027 - YURTDIŞINDA KAPSAMA DAHİL ORTAK PROGRAM TESİSİ YÖNETMELİĞİ
DKY-028 - RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-029 - KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-030 - HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-031 - TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
DKY-032 - MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
DKY-033 - MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
DKY-034 - ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK
DKY-035 - GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
DKY-036 - KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-037 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI
DKY-038 - DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİ
DKY-039 - AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ
DKY-040 - DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-041 - DEVLET MEMURLARININ ÇEKİLMELERİNDE DEVİR VE TESLİM SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-042 - DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-043 - DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
DKY-044 - BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-045 - BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-046 - DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ
DKY-047 - DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-048 - DEVLETE VE KİŞİLERE MEMURLARCA VERİLEN ZARARLARIN NEVİ MİKTARININ TESPİTİ, TAKİBİ VE AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI, YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-049 - DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-050 - DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ
DKY-051 - DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ
DKY-052 - ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI VE ENGELLİLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-053 - FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESASLARINI  GÖSTERİR YÖNETMELİK
DKY-054 - GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
DKY-055 - GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ
DKY-056 - İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-057 - KADRO İHDASI, SERBEST BIRAKMA VE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İLE KADROLARIN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-058 - KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK
DKY-059 - KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-060 - KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-061 - KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK
DKY-062 - KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK
DKY-063 - KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-064 - MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-065 - MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
DKY-066 - MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-067 - ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-068 - RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
DKY-069 - STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-070 - YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-071 - 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU'NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (H) BENDİNDE BELİRTİLEN ALIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-072 - 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU'NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN ( E) BENDİNE GÖRE YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-073 - ADAYLARIN VE SINAV GÖREVLİLERİNİN SINAV BİNALARINA GİRİŞ KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-074 - AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-075 - VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-076 - TÜRKİYE BURSLARI YÖNETMELİĞİ
DKY-077 - KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ NAKİT TALEPLERİNİN HAZIRLANMASI VE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-078 - ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
DKY-079 - ​İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ
DKY-080 - TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
DKY-081 - YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-082 - HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
DKY-083 - HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
DKY-084 - İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ
DKY-085 - İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-086 - İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-087 - KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-088 - KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-089 - KAMU İDARELERİNE AİT ÖZEL HESAPLARA İLİŞKİN İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
DKY-090 - KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-091 - KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-092 - MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
DKY-093 - MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
DKY-094 - MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
DKY-095 - MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-096 - YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
DKY-097 - YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
DKY-098 - BİR ÜNİVERSİTE ADINA BİR DİĞER ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-099 - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
DKY-100 - MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-101 - ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
DKY-102 - ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-103 - DANIŞMANLIK İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
DKY-104 - 19573 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
DKY-105 - 90748 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-106 - 10155 SAYILI YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
DKY-107 - 12295 SAYILI ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYG. MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-108 - 10121 SAYILI ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ
DKY-109 - 848029 SAYILI KADRO İHDASI, SERBEST BIRAKMA VE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İLE KADROLARIN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-110 - 20023975 SAYILI KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK
DKY-111 - 836061 SAYILI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK
DKY-112 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA
GEÇİŞ, ÇİFT ANA DAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DKY-113 - MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DKY-114 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
DKY-115 - TAŞINIR KAYIT VE MAL YÖNETMELİĞİ
DKY-116 - YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ
DKY-117 - ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
DKY-118 - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
DKY-119 - ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DIŞ KAYNAKLI DİĞER
DKD-001 - YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
DKD-002 - 4734 KAMU İHALE KANUNUNUN EŞİK DEĞ. VE PARASAL LİMİTLER BAŞ 67. MAD. GÖRE YAY. KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ
DKD-003 - YATIRIM GENELGESİ
DKD-004 - KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI
DKD-005 - KAMU İÇ DENETİM REHBERİ
DKD-006 - KAMU İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME REHBERİ
DKD-007 - KAMU İÇ DENETÇİLERİ MESLEK AHLAK KURALLARI
DKD-008 - 696 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KHK