Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Enerji Politikası

Enerji Yönetimi Sistemi Politikası
Rektörlüğümüz; Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili amaçlarımızın ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için, bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin yasal şartları ve uygulanabilir diğer şartların karşılanmasını, taahhüdüt etmiştir.  Aynı zamanda enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlayarak, planlama, uygulama, işletme, performans değerlendirme ve iyileştirme aşamalarının tümünde kuruluş olarak Enerji Yönetim Sistemini (EnYS) geliştirmek, iç tetkikler sonucunda eksiklilerimizi belirleyerek planlar dâhilinde bir sonraki iyileştirme hedeflerimize ulaşmak en temel amacımızdır.
 
Rektörlüğümüz EnYS stratejisine uygun olarak;
1.Uygun amaç ve hedefler belirleyerek ve bunların gözden geçirilerek uygulanmasını,
2.Amaç ve hedeflere ulaşmada tüm bilgi ve kaynakların sağlanmasını,
3.Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,
4.Üretim ve kaliteden taviz vermeden sürekli iyileştirme sağlayacağımızı,
5.Ürün ve hizmet satın almada değerlendirme ölçütlerimizden birisinin enerji verimliliği olacağını,
6.Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı,
7.Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmenin artırılacağını,
8.Paydaşlarımızla işbirliği yaparak enerjiyi daha verimli kullanılma konusunda işbirliği yapacağımızı, taahhüdüt ederiz.