Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

AR-GE Politikası

Disiplinler arası çalışmaları özendirmek suretiyle Ar-Ge alanında uygulamalı çalışmalara özel olarak ağırlık veren, ulusal Ar-Ge politikalarını önemseyen, bölgesel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda katkı sağlayan ve değer üreten bir kurumsal araştırma kültürü geliştirmektir.