Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Temel Değerler

Adalet

Akademik özgürlük

Akılcılık

Bilimsellik

Etik ilkelere bağlılık

Güncellik

İşbirliği

Kalite

Katılımcılık

Sürdürülebilirlik

Şeffaflık

Toplum yararı

Yaratıcılık

Yenilikçilik