Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Hijyen ve Sanitasyon Politikası

TS 13811 Hijyen Ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Gereğince Üniversitemiz
Hijyen Ve Sanitasyon Politikası 
 
  • Üniversiteye bağlı birimlerde sağlık ve hijyen şartlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin tesis edilmesi ile sürdürülebilir bir yönetim anlayışı geliştirmek,
  • Toplum sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi için “Hijyen ve Sanitasyon Kurallarına” öncülük etmek,
  • Toplum sağlığının korunması ve hastalıklara maruz kalınmaması için “Hijyen ve Sanitasyon Kurallarına” uymaya teşvik etmek,
  • Kişisel hijyen yanında toplu yaşam alanlarında hijyen ve sanitasyon kurallarını belirlemek ve uygulamak.
  • Tüm personelin ve öğrencilerin sağlığı için; fiziki, kimyasal ve biyolojik ortamların hijyen ve sanitasyon kaynaklı bütün riskleri “Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi” ile yönetmek,
  • Kişilerin inisiyatifine bağlı kalınmaksızın, eğitim birimlerinde sağlık ve temizlik ile hijyen şartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde standart temelli bir yaklaşım ile kültür oluşturulmaya yönelik faaliyetleri geliştirmek,
  • Üniversitede temizlik hizmeti sağlayan çalışanların yetkinliklerini geliştirmek. Bu yetkinliklerin geliştirilmesinde çalışanlara “Temizlik ve Hijyen” konusunda bilgilendirmek,
  • Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi standardının üniversitede uygulanması ve temizlik görevlilerince sunulan hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmek,
  • Eğitim kurumlarımızda hijyen ve sanitasyon şartlarının yöneticilerce sürekli izlenmesi, iç tetkik yapılması, yetkin tetkik görevlilerince tetkik edilmesi, yönetimi gözden geçirme toplantılarında temizlik, hijyen ve sanitasyon sistemini ele almak.