Uygulamalı Bilimler Fakültesi
23.02.2023

ELEŞTİREL DÜŞÜNME DERSİ HK.

“Eleştirel Düşünme” Ortak (Zorunlu) Dersi her Cuma günü saat 20:30 başlayacak ve iki ders halinde blok olarak işlenecektir. Öğrencilerin aşağıdaki linki kullanarak Webinar kayıtlarını yapmaları ve ilgili saatte derse girmeleri gerekmektedir.
Dönem boyunca derse giriş için şu tek link kullanılacaktır:
 https://event.webinarjam.com/register/1307/lxrm6bmqr

Ayrıca, “Eleştirel Düşünme” Dersinin (2022-2023 Bahar Dönemi) Bilgi Paketi ve Ders içerikleri aşağıdaki linklere eklenmiştir. İlgili içeriği birinci linkten indirmekte problem yaşayanlar ikinci linkten indirmeyi deneyebilirler.  
https://erbakanedutr-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mustafayesil_erbakan_edu_tr/EW76_X81JlpHtGPF1vumhwgBTvc9572KXV7P6cV7-Ob-Cg?e=KW6X6F

https://drive.google.com/file/d/1CFan7ZoGKB3OaQTkYHhL99FrjvcAp6CB/view?usp=sharing