Uygulamalı Bilimler Fakültesi

UBESK Hakkında

2015 yılında Fakültemiz tarafından yürütülen Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konsorsiyumunun (UBYO Konsorsiyum) devamı niteliğinde olan Uygulamalı Bilimler Eğitim ve Staj Konsorsiyumu (UBESK) faaliyetlerinin yürütülmesi, Üniversitemiz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edilmiştir. 5 ortaklı Ulusal Tematik Hareketlilik Konsorsiyumumuz, Haziran 2019 tarihinde kurulmuştur. Konsorsiyum faaliyetlerinin 2022 yılına kadar sürdürülmesi planlanmaktadır. Proje ortakları; (1) Necmettin Erbakan Üniversitesi, (2) Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, (3) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, (4) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve (5) Konya Sanayi Odası’dır.

Ulusal Tematik Hareketlilik Konsorsiyumu UBESK ile, Uygulamalı Bilimler eğitimi veren Üniversitelerin yurt dışında staj eğitimine olan ihtiyacına cevap verilmesi istenmektedir. Son yıllarda Ülkemizde Uygulamalı Bilimler eğitimi veren Yüksekokullar, Fakülteler ve Üniversitelerin kurulması ve öğrenci staj başvuruların genel olarak artması değerlendirildiğinde, sunulan projenin bölge insanına ve üniversiteler arası işbirliğine olan etkisinin arttırılmasına katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Bu bağlamda öğrencilerin 2-3 ay ile öğretim elemanların 5 gün süreyle uluslararası hareketlilik faaliyetlerinden faydalandırılması; Yükseköğrenim kurumlarının uygulamalı bilimler fakülteleri ve yüksekokullarında öğrenim gören 3. ve 4. sınıfta öğrencilerin teorik öğrenimlerini uluslararası piyasa ve sanayi deneyimi ile buluşturarak yerinde öğrenmenin teşvik edilmesi ile öğretim elemanlarının uygulamalı bilimler konusunda araştırmalar yapması ve ülkemizde Uygulamalı Bilimler literatüründe var olan boşluğu doldurma konusunda katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Konsorsiyum çalışmaları sayesinde Uygulamalı Bilimler Eğitim Sisteminin ülke genelinde tanıtılması ve ortak kurumlarının bu alanda birlikte çalışmaları amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, konsorsiyumun bölgesel etki alanını genişleterek Ülkemizde yüksekokul ve fakülteleri barındıran “Uygulamalı Bilimler Birliği’nin (UBB) kurulmasına zemin hazırlamaktır.

Söz konusu Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu, 2011 AB Modernizasyon Gündeminde vurgulandığı gibi, Avrupa'nın Yükseköğretim sistemlerinin modernizasyona katkı sağlayan bir proje niteliğindedir. Ayrıca proje, Avrupa’da yükseköğretime olan ilgiyi artırıcı unsurlar içermekte ve Türkiye'de bulunan yükseköğretim kurumlarının dünya çapında yükseköğretim piyasasında rekabet etmesini destekler niteliktedir.