Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yönetmelik ve Yönergeler

 
Öğrenci İşleri Yönetmelikleri
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliği
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Öğrenci İşleri Yönergeleri
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge
Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi
Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Yönergesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Staj Yönergesi
Fen ve Mühendislik Fakülteleri İşyeri Eğitimi Yönergesi
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Uygulama Yönergesi
Erasmus Yönergesi
TÖMER Kurs Yönergesi
Fen ve Mühendislik Fakülteleri İş Yeri Eğitimi Yönergesi
Meslek Yüksekokulu İşyeri Eğitimi Yönergesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (Seçmeli) İşbaşı Eğitim Yönergesi
Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi
Meram Tıp Fakültesi İntern Hekimlik Dönemi Yönergesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Zorunlu İşbaşı Eğitimi Yönergesi
Akademik Danışmanlık Yönergesi