Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu

Yeni dönem Erasmus+ programı kapsamında Üniversitemiz tarafından hazırlanan “AB Yolunda Modern Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Nitelikli İnsan Gücüne Ulaşmak” başlıklı Ulusal Konsorsiyum Projesi, Türkiye Ulusal Ajans tarafından kabul edildi.

Üniversitemiz koordinatörlüğündeki projeyle, KTO Karatay Üniversitesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 4 yıllık Yükseköğretim Kurumu olan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu prensiplerinin ve uygulamalarının araştırılması ve elde edilen bilgi ve deneyimlerinin ülke geneline aktarılması amaçlanıyor. Böylece KOP Bölgesi UNİKOP Birliği kapsamındaki çalışmalar ilk kez uluslararası bir program çerçevesinde projelendirilmiş oldu.

Proje hakkında konuşan Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Diken; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sisteminin mantığı ve işleyiş şeklinin ilgili uygulamacılar tarafından doğru olarak algılanmasının, ülkemizde yeni kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının sayısı dikkate alındığında, algıda ve buna bağlı olarak uygulamada köklü bir değişim ve dolayısıyla hedef kitle olan Yüksekokul yetkilileri ve eğitim sorumlularında doğrudan ve hedef kitle paydaşları olan öğrenciler, işverenler, sektöre dolaylı olarak geniş bir etkisinin olacağını vurguladı. Diken; bu doğrultuda söz konusu projenin, doğru algılama ve doğru anlatma neticesinde hem öğrenciler hem de sektör açısından Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının amacının ve gerçek değerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Diken projenin amacını ise şöyle açıkladı: “Kısaca UBYO (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) olarak adlandırılan proje; Üniversitemiz, KTO Karatay Üniversitesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konsorsiyum çerçevesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının modern ve yenilikçi bir Yüksekokulun gereksinimlerine uygun bir sistemin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Dinamik, başarılı ve geleceğe odaklı bir yüksekokulun gelişimi, ancak modern ve yüksek nitelikli bir yüksekokul sistemi sayesinde garanti edilebilir. Bu proje ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarında etkili bir eğitim sistemi uygulamasını hayata geçirmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz, KTO Karatay Üniversitesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı idari ve akademik personellerinin Almanya’da çalışma ziyaretleri düzenlenmesi planlanmaktadır.”

Diken, proje neticesinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının katılımı eşliğinde, Türk ve Alman yükseköğretim sistemlerinin avantajlarını bir araya getirip sentezleyerek Üniversitemiz ve KTO Karatay Üniversitesinde modern bir yüksekokul eğitim sistemi geliştirmek için ihtiyaç duyulan geniş çaplı bilgi ve tecrübe birikimine sahip olunacağını söyledi. Ayrıca edinilen tecrübeler sonucu elde edilen neticelerin yayımlanacağını ve metodolojik olarak seyahatlere katılan gruplar tarafından ayrıntılı bir şekilde bilimsel açıdan değerlendirileceğini belirten Diken; Ülkemizde de Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları yeni kurulmaya başladığından elde edilecek proje çıktılarının ülke genelinde etki alanı bakımından geniş bir alanda fayda sağlayacağını vurguladı.

Projede Alman yükseköğretim sisteminin seçilmesi konusunda da açıklamalar yapan Diken: “Dünyada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sistemi 5 Temmuz 1968 tarihinde Almanya’da otorite tarafından karara bağlandıktan sonra 1971 yılında hayata geçmiştir. Alman Eğitim Sistemi, başarılı, dinamik ve yenilikçi bir ekonominin sembolü haline gelmiştir.” diyerek iki yollu Alman yükseköğretim sisteminin prensipleri ve yapılan tecrübeler analiz edilip, bunların Türkiye şartlarına göre uyarlanabilirliğinin araştırılması gerektiğini, bunun için de yerinde yapılacak görüşmeler ile tecrübelerin paylaşılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.