Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Stratejik Ortaklık Projesi

 

 

 

 

Yeni dönem Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık Programı kapsamında üniversitemizin de dahil olduğu ve Almanya, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’den toplam 13 araştrımacı ve uygulamacının görev aldığı “Asset-Management -competence developement,-profiling and knowledge” projesinin Kick-off toplantısı 04-05 Şubat 2015 tarihlerinde Düsseldorf, Almanya’da gerçekleştirilerek çalışmalarına başlandı.

Üniversitemizi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulun’ndan Öğr. Gör. Özdal KOYUNCUOĞLU ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesin’nden Yrd. Doç. Dr. Kemal ALAYKIRAN’ın temsil ettiği toplantıda, proje genel hatları ile tanıtıldı, amaçlanan proje çıktıları belirlendi ve ortaklar arasında görev dağılımı yapıldı.

Projenin amacı, işletmelerdeki varlık yönetimi ve buna bağlı tüm mesleki alanda sorumlu çalışanlarının Avrupa standardına uygun yetkinlik profillerinin ortaya konulması ve buna bağlı dijital öğrenme materyallerinin geliştirilmesi olarak özetlenebilir. Bu sayede, Avrupa’da homojen hizmet kalitesi sağlanacak ve ileride uluslararası sertifikasyon çalışmalarının alt yapısı oluşturulmuş olacaktır.

Üniversitemizin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet DİKEN, “Daha önce KA1 Yükseköğrenimde Hareketlilik Konsorsiyum Projesimizin akredite edilmesinden sonra, Almanya, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’den toplam 13 araştrımacı ve uygulamacının görev aldığı Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projesinin de kabul edilmesi bizi gururlandırmakta ve geleceğe daha iyimser bakmaya yol açmaktadır” ifadesinde bulundu.

Prof. Dr. Ahmet DİKEN, ülkemizde meslek edinme ve mesleki gelişimde geliştirilmesi gereken alanlar olduğuna dikkat çekerek, bu tarz projelerinin Avrupa standartlarına yaklaşılmasında önemli olduğunu belirtti. Ülkemizde kalifiye teknik eleman temininde zorluklar yaşandığını, bunun da mesleki alanda sistemsel iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, bu ihtiyaçlarının giderilmesinde en iyi yol, uluslararası projeler kapsamında çoklu ortaklarla birlikte çalışarak bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasından geçtiğini, dün olduğu gibi bundan sonra da üniversite olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz dedi.