Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Misyon-Vizyon

MİSYON

Uygulamanın önemine inanarak kurulan Fakültemiz, “Resim çizmek ancak resim çizilerek öğrenilir” diyen Mick Maslen’in sözünden yola çıkarak, uygulamaya konulmayan bilginin eksik kalacağı inancı ile Üniversite-Sanayi işbirliğinde teori planında kalan ortak çalışmayı uygulamaya döndürmeyi kendisine misyon edinmiş ve ülkemizin 2023 hedefinde Üniversitelerin başrol oynaması gerektiği bilinci ile hareket etmeyi benimsemiş ve ülkemizin sürdürülebilir gelişimine yetiştirdiği nitelikli iş gücü ile katkıda bulunmayı öncelikli hedefleri arasına almıştır.

VİZYON

Katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlükçü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşların gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim  alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya  çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans noktası olmayı hedefleyen üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak, Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri dikkate alarak, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz alacakları teorik/uygulamalı eğitim, yapacakları zorunlu yaz stajları ve fakülte bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler ile, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri kavrayan, araştırmacı, sorgulayan, bilimsel yenilikleri uygulayabilen, insan haklarına saygılı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri güçlü, rekabetçi ancak ekip ruhuyla hareket eden, etik değerleri benimsemiş, vizyon sahibi bireyler olarak mezun olacaktır.