Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Bilgilendirme Toplantısı

Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan oluşan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Personel Eğitim Alma Konsorsiyumu’nun bilgilendirme toplantısı Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu‘nda gerçekleştirildi. ErasmusPlus Programı kapsamında akademik ve idari personelleri Avrupa ülkelerine eğitim almaya gönderecek Konsorsiyum’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Diken, toplantıda yaptığı konuşmada, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sisteminin mantığı ve işleyiş şeklinin ilgili uygulayıcılar tarafından doğru olarak algılanmasının, ülkemizde yeni kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının sayısı dikkate alındığında, algıda ve buna bağlı olarak uygulamada köklü bir değişim ve dolayısıyla hedef kitlesi olan Yüksekokul yetkilileri ve eğitim sorumlularında doğrudan ve hedef kitle paydaşları olan öğrenciler, işverenler, sektöre dolaylı olarak geniş bir etkisinin olacağınıdan bu projeyi oldukça değerli olarak gördüklerininin altını çizdi. Diken; bu doğrultuda söz konusu projenin, hem öğrenciler hem de sektör açısından Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının amacının ve gerçek değerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

 

Konsorsiyum çerçevesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının modern ve yenilikçi bir Yüksekokulun gereksinimlerine uygun bir sistemin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını söyleyen Diken, Dinamik, başarılı ve geleceğe odaklı bir yüksekokulun gelişimi, ancak modern ve yüksek nitelikli bir yüksekokul sistemi sayesinde garanti edilebileceğini dikkat çekti.

Proje neticesinde, Türk ve Alman yükseköğretim sistemlerinin avantajlarını bir araya getirip sentezleyerek Üniversitemiz ve KTO Karatay Üniversitesinde modern bir yüksekokul eğitim sistemi geliştirmek için ihtiyaç duyulan geniş çaplı bilgi ve tecrübe birikimine sahip olunacağını belirten Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü, “Ülkemizde de Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları yeni kurulmaya başladığından elde edilecek proje çıktılarının ülke genelinde etki alanı bakımından geniş bir alanda fayda sağlayacak“ dedi.

 

UBYO Eğitim Alma Konsorsiyumu
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Diken

 

Toplantıda UBYO Eğitim Alma Konsorsiyumu Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Özdal Koyuncuoğlu, Konsorsiyum’un yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bir sunum yaptı. Koyuncuoğlu, Konsorsiyum içindeki kuruluşların çok iyi bir uyum yakaladığının altını çizerek konsorsiyumun aynı zamanda UNİKOP Bölgesi için bir model olduğunu vurguladı.

 

Kurum Erasmus Koordinatör Yardımcısı ve

Konsorsiyum Koordinatörü

Öğr. Gör. Özdal Koyuncuoğlu

 

Konsorsiyumun hedefleri Konsorsiyum kapsamında ulaşılması beklenen çıktılar

 

Üniversitemiz koordinatörlüğündeki projeyle, KTO Karatay Üniversitesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 4 yıllık Yükseköğretim Kurumu olan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu prensiplerinin ve uygulamalarının araştırılması ve elde edilen bilgi ve deneyimlerinin ülke geneline aktarılması amaçlanıyor. Böylece KOP Bölgesi UNİKOP Birliği kapsamındaki çalışmalar ilk kez uluslararası bir program çerçevesinde projelendirilmiş olundu.

Dünyada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sistemi, 5 Temmuz 1968 tarihinde Almanya’da otorite tarafından karara bağlandıktan sonra 1971 yılında hayata geçmiştir. Alman Eğitim Sistemi, başarılı, dinamik ve yenilikçi bir ekonominin sembolü haline gelmiştir. Bu sebepten dolayı projede, iki yollu Alman Yükseköğretim Sisteminin prensipleri ve yapılan tecrübeler analiz edilip, bunların Türkiye şartlarına göre uyarlanabilirliğinin araştırılması hedeflenmektedir. Bunun için yerinde yapılacak görüşmeler ile tecrübelerin paylaşılması önemlidir. Bu tecrübe alışverişine proje ekibindeki kurumların idari ve akademik personeli katılacaktır.

Hareketlilik Konsorsiyum Projesi neticesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi, Türk ve Alman Yükseköğretim Sistemlerinin avantajlarını bir araya getirip sentezleyerek, modern bir yüksekokul eğitim sistemi geliştirmek için ihtiyaç duyulan geniş çaplı bilgi ve tecrübe birikimine sahip olacaktır. Edinilen tecrübeler sonucu elde edilen neticeler yayımlanacak ve seyahatlere katılan gruplar tarafından ayrıntılı bir şekilde bilimsel açıdan değerlendirilecektir.

Proje çıktısının yaygınlaştırılması, hedef kitleye bağlı olarak gerçekleş-tirilecektir. Katılımcı personel tecrübe alışverişi esnasında edindikleri bilgileri kendi sorumluluk alanlarındaki eğitim ve öğretimde doğrudan kullanabilecektir. Proje sonuçları, geleceğe yönelik olarak doğrudan Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu eğitim stratejisini modernize etme planına dahil edilecektir.

 

Konsorsiyum Üyesi Kuruluşlar

 

•        Necmettin Erbakan Üniversitesi

•        KTO Karatay Üniversitesi

•        KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 

 

 

Konsorsiyum Tanıtım Videosu

https://youtu.be/AaqGB8eb_kc

 

Konsorsiyum Duyuruları

http://www.erasmus-ubyo.org/Page-1%20Duyurular.htm

 

Konsorsiyum Websitesi

www.erasmus-ubyo.org

 

 

 

Erasmus+ Hareketlilik Konsorsiyum Projesi Bilgilendirme Toplantısına katılan Konsorsiyum üyeleri katılımcılarından görüntüler: