Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Hakkında

2012 yılında kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 03.07.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan kanuna göre Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne  Bünyesindeki Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü, Bankacılık Bölümü, Muhasebe ve Finans Bölümü, Uluslararası Ticaret Bölümü olmak üzere toplam beş (5)  bölümle Yönetim Bilişim Sistemleri, Ulaştırma Ve Lojistik, Bankacılık, Muhasebe ve Finans, Uluslararası Ticaret sektörlerinde istihdam edilmek üzere akademik yaşamını sürdürmektedir.

Fakültemizin amacı, İktisadi ve İdari Bilimler alanındaki genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak reel sektörün destekleyicisi olan Yönetim Bilişim Sistemleri, Muhasebe- Finans, Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Bankacılık, alanlarında operasyonel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında kendini yetiştirmiş, yaratıcı ve pozitif düşünülebilen, yetkin, pratik, çağa ve değişime ayak uyduracak hıza ve güce sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Takip edeceğimiz evrensel nitelikteki misyon ve vizyon ile küresel anlamda rekabet edebilecek, sadece ülkemizde değil dünyanın her tarafında çalışabilecek yetkinliğe sahip, çözüm odaklı, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Fakültemiz bünyesinde Çift anadal ve Yandal uygulamaları mevcuttur.