Hemşirelik Fakültesi

Web Tasarım Komisyonu

Komisyon Üyeleri
1- Dr. Öğr. Üyesi Gülden BASİT (Başkan)
2- Dr. Öğr. Üyesi Raheleh SABETSARVESTANİ
3- Öğr. Gör. Fatma ÖZKAL (Başk. Yrd.)
4- Arş. Gör. Kübra Nur KÖSE (Raportör)
5- Gizemnur ÇÖL(1. Sınıf)
6- Emre KAPLAN (2. Sınıf)
7- Melike SEVMEN (3. Sınıf)
8- Fadime YILDIRIM (4. Sınıf)

Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız.