Hemşirelik Fakültesi

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon üyeleri
 1. Doç. Dr. Kamile ALTUNTUĞ (Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi Aliye ÇAYIR (Başk. Yrd.)
 3. Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra SOYSAL (Danışman)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Nesibe GÜNAY MOLU
 5. Dr. Öğr. Üyesi Semra KÖSE
 6. Öğr. Gör. Dr. Nesime DEMİRÖREN
 7. Öğr. Gör. Fatma ÖZKAL
 8. Öğr. Gör. Ayşe UÇAR (Raportör)
 9. Öğr. Gör. Kübra Sultan DENGİZ
 10. Arş. Gör. Yeşim ANIK
 11. Arş. Gör. Fatma YENER ÖZCAN
 12. Arş. Gör. Selverhan YURTTUTAN
 13. Burak DEMİR (İdari Personel)
 14. Berfin ALAY (2. Sınıf)
 15. Aybüke KOÇ (2. Sınıf)
 16. Gülbahar CANÖRDEK (3. Sınıf)
 17. Ebru GEDİK (4. Sınıf)

Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız.

Kullanılan Formlar
HF Ö.D.1.   Hemşirelik Bölümü Sınavda Uyulması Gereken Kurallar  (genel)
HF-Ö.D.2.   Hemşirelik Bölümü Sınavların Uygulanmasına İlişkin Öğretim Elemanlarının Uyması Gereken Kurallar
HF-Ö.D.3.   Hemşirelik Bölümü Sınavlarının Uzaktan Uygulanmasına İlişkin Öğrencilerin Uyması Gereken İlkeler
HF-Ö.D.4.   Hemşirelik Bölümü Sınavlarının Uzaktan Uygulanmasına İlişkin Öğretim Elemanlarının Uyması Gereken İlkeler
                Kontrol listeleri
HF-Ö.D.5.    Hemşirelik Bölümü Akran Değerlendirme Formları Kontrol Listesi
HF-Ö.D.6.    Hemşirelik Bölümü Bakım Planı Değerlendirme Formu Kontrol Listesi
HF-Ö.D.7.    Hemşirelik Bölümü Alternatif Ölçme Araçları (Proje, Performans, Ödev,  Kontrol Listesi vb.)
HF-Ö.D.8.    Hemşirelik Bölümü Sınav Düzeni Kontrol Listesi
HF-Ö.D.9.    Hemşirelik Bölümü Sınav Sonrası Değerlendirme Kontrol Listesi
HF-Ö.D.10.  Hemşirelik Bölümü Sınavların Uygulanmasına İlişkin Öğretim Elemanlarının Uyması Gereken Kurallar Kontrol Listesi
HF-Ö.D.11.  Hemşirelik Bölümü Mesleki Uygulama Dersi Değerlendirme Rehberi Kontrol Listesi