Hemşirelik Fakültesi

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Komisyon üyeleri

     Asil üyeler 

  1. Doç. Dr. Dilek CİNGİL (Başkan)
  2. Dr. Öğr. Üyesi Serpil SU (Bşk. Yrd.)
  3. Öğr. Gör. Dr. Fatma Zehra GENÇ (raportör)
  4. Seda KÖK (3. sınıf)
       Yedek üyeler
  1. Dr. Öğr. Üyesi Gülden BASİT
  2. Öğr. Gör. Zeynep SAÇIKARA

Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız. 

İlgili Formlar
1.İş akış şeması
2.Etkinlik öneri/sunum ve sonuç bildirim formu
3.Webinar/online eğitim talep formu