Hemşirelik Fakültesi

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

 1. Dr. Öğr. Üyesi Hamide AYGÖR (Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBOLAT
 3. Dr. Öğr. Üyesi Gülden BASİT
 4. Dr. Öğr. Üyesi Semra KÖSE
 5. Dr. Öğr. Üyesi Vesile KOÇAK
 6. Öğr. Gör. Dr. Nesime DEMİRÖREN
 7. Öğr. Gör. Elanur KALECİ
 8. Öğr. Gör. Ayşe UÇAR
 9. Arş. Gör. Kübra Nur KÖSE
 10. Fakülte Sekreteri
 11. Öğrenci İşleri Şefi