Hemşirelik Fakültesi

Hanifi SERT

1966 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sarayönü’nde tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 1988 yılında Devlet memuru olarak göreve başladı. 1996 -2002 yılları arasında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Selçuk Üniversitesi Fon Saymanı, 2002-2005 yılları arasında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Saymanlık Müdür Yardımcısı, 2005-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde Müdür/Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011 yılında Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevine naklen atandı. Başkanlık görevi ile birlikte vekaleten Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaparken 2012 yılında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına atandı. 2014 yılında Üniversite Genel Sekreteri olarak atandı. Genel Sekreterlik görevi ile birlikte Öğrenci işleri Daire Başkanlığı görevini de vekaleten yürütmüştür. Genel Sekreter olarak görev yaparken halen görev yaptığı Hemşirelik Fakültesi Fakülte Sekreteri olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.