Hemşirelik Fakültesi

Öğrenci Topluluğu Komisyonu

Komisyon üyeleri
  1. Dr. Öğr. Üyesi Semra KÖSE (Başkan)
  2. Dr. Öğr. Üyesi Gülden BASİT (Bşk. Yrd.)
  3. Öğr. Gör. Zeynep SAÇIKARA
  4. Öğr. Gör. Ayşe UÇAR (Raportör)
  5. Arş. Gör. Muradiye ALDEM BUDAK
  6. Gizem DURAN (2. Sınıf)
  7. Mustafa ALTUN (2. Sınıf)
  8. Şeyda Nur AKCAN (2. Sınıf)


Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız.