Hemşirelik Fakültesi

Sıfır Atık Komisyonu

Komisyon üyeleri
  1. Doç. Dr. Serpil YÜKSEL (Başkan)
  2. Arş. Gör. Yeşim ANIK (Raportör)
  3. Fatmanur GEÇİGÖZ (1.sınıf)
  4. Esmagül BABADOSTU (2.sınıf)
  5. Ufuk YALÇINKAYA (3.Sınıf)
  6. Dinçay İŞKAL (4.Sınıf) 

Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız.