Hemşirelik Fakültesi

Farabi Koordinatörlüğü

Komisyon üyeleri
1-
Dr. Öğr. Üyesi Burcu CEYLAN (Başkan)